Home » Hindi Af Soomaali » Adoo kale weligey ma arag.

Adoo kale weligey ma arag.